OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG - OPRYDNINGSUDSALG -

Persondatapolitik

 


 

1. GENERELT
1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvordan Mon Aventure (“vi”, “Mon Aventure”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig.
 
1.2 Persondatapolitikken er gældende for de personoplysninger, som du giver os i forbindelse med, at du er i kontakt med Mon Aventure som kunde eller samarbejdspartner. Det kan f.eks. være, hvis du køber en vare hos Mon Aventure, retter henvendelse til Mon Aventure’ Kundeservice, eller når du bruger Mon Aventure’ hjemmeside, www.monaventure.dk ("monaventure.dk")

 
1.3 Mon Aventure er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Mon Aventure kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.
 
2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN
2.1 Når du besøger MonAventure.dk, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af MonAventure.dk. Disse oplysninger vil typisk være, hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på MonAventure.dk. Desuden finder MonAventure.dk Cookiepolitik anvendelse, når du bruger MonAventure.dk.
 
2.1.1 Formålet er at optimere brugeroplevelsen og Mon Aventure' funktion, at generere brugbar og retvisende statistik, at besvare dine spørgsmål på vores chatfunktion samt på baggrund af de informationer vi får fra dig via din brug af Mon Aventure at foretage personaliseret markedsføring, herunder retargeting via f.eks. Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre Monaventure.dk samt vise dig relevante tilbud.
 
2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke til vores brug af cookies og Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, dit samtykke til at chatte med vores kundeservice og Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2 litra a og artikel 6, stk. 1, litra a,  samt vores legitime interesse i at forbedre vores hjemmeside og være så relevante i vores markedsføring som muligt jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.
 
2.2 Når du køber et produkt eller kommunikerer med os vedrørende vores produkter, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver. Dette kan være navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, oplysninger om forespørgsler og reklamationer, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget, hvis bestillingen sker på Monaventure.dk.
 
2.2.1 Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere, samt for om nødvendigt at kunne kontakte dig vedrørende relevant information om det produkt, du har købt. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder vedrørende tilbagetrækning af produkter, bogføring og regnskab. Ved køb på monaventure.dk indsamles IP-adressen med det formål at varetage vores interesse i at kunne forhindre svig.
 
2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningenss artikel 6, stk. 1, litra b, c og f.
 
2.3 Når du er tilmeldt vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og evt. mobilnummer.
 
2.3.1 Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.
 
2.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke til at modtage vores nyhedsbrev og Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
 
2.5 Når du besøger en af vores øvrige lokationer (administration og lager), kan der være opsat TV-overvågning. I givet fald vil der være skiltet med et piktogram (med et billede af et kamera) på et synligt sted i butikken. Optagelserne bliver gennemgået ved stikprøvekontrol, konkret mistanke eller andre uregelmæssigheder og videregivet til politiet, hvis der er mistanke om en straffelovsovertrædelse.
 
2.5.1 Formålet med TV-overvågningen er at give Mon Aventure mulighed for at forebygge, afsløre og dokumentere lovovertrædelser i relation til både kunder og personale (røveri, tyveri, overfald, bedrageri mv.),  uregelmæssigheder i forbindelse med kassetransaktioner og lignende, samt at skabe tryghed og sikkerhed for personalet (røveri, overfald og uoverensstemmelser vedr. betaling).
 
2.5.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningenss artikel 6, stk. 1, litra f, da Mon Aventure har en legitim interesse i at forebygge de i punkt 2.5.1 nævnte typer af kriminalitet på Mon Aventure’ øvrige lokationer.
 
2.6 Når du besøger Mon Aventure Sociale Medier, f.eks. Facebook, Instagram og LinkedIn, behandler Mon Aventure de oplysninger, du har gjort tilgængelige via indstillinger på vores sociale medier, dine reaktioner på vores opslag, og din deling heraf samt evt. kommentarer til vores opslag.
 
2.6.1 Formålet med Mon Aventure’ behandling af dine personoplysninger er at markedsføre Mon Aventure, at besvare din henvendelse, og/eller at lade dig deltage i vores konkurrencer og rette henvendelse til dig, hvis du vinder. Når Facebook Inc. benytter personoplysninger indsamlet på Mon Aventure’ Facebook sider eller Instagram profiler, f.eks. til forbedring af deres reklamesystem, kan Facebook Inc. og Mon Aventure anses for at være fælles dataansvarlige. Vi henviser i den forbindelse til Facebooks Datapolitik.

 
2.6.2 Retsgrundlaget for denne behandling er Mon Aventure legitime interesse i at markedsføre Mon Aventure, at besvare din henvendelse eller lade dig deltage i en konkurrence og kontakte dig, hvis du vinder jf.  Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
 
2.7 Hvis du indgår i en kommerciel relation med os enten som privatperson eller som ansat i en virksomhed, vi samarbejder med, behandler vi oplysninger om dit navn, e-mail, telefonnummer, firma- eller privat adresse samt eventuelle andre oplysninger, som du giver os i forbindelse med vores relation og din henvendelse.
 
2.7.1 Formålet med Mon Aventure’ behandling er at varetage vores samarbejdsrelation og kunne opfylde Mon Aventure’ forpligtelser i den forbindelse.
 
2.7.2 Retsgrundlaget for denne behandling vil normalt være den aftale, der er indgået mellem dig og/eller den virksomhed du repræsenterer og Mon Aventure, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Afhængigt af samarbejdets karakter, kan retsgrundlaget også være et andet, typisk Mon Aventure’ legitime interesse i at etablere og varetage relationen mellem dig og/eller den virksomhed du repræsenterer, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
 
3. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER
3.1 Mon Aventure kan ikke tilgå din IP-adresse, men den overlades til vores samarbejdspartner Google Analytics, som behandler denne for at generere statistik over brugen af vores hjemmeside. Google Analytics handler alene på vegne af Mon Aventure, hvorfor de ikke må anvende oplysningerne til egne formål. Mon Aventure har desuden Facebook Pixels implementeret på MonAventure.dk for at samle data til brug for optimering af vores Facebook annoncer. I den forbindelse modtager Facebook oplysninger om din IP-adresse samt oplysninger om din enhed, de websites, du besøger, de køb, du foretager, de annoncer, du ser, og den måde, du bruger MonAventure.dk på om din web browser og hvilke sider du besøger. Når Facebook Inc. benytter personoplysninger indsamlet via Facebook Pixels på MonAventure.dk f.eks. til forbedring af deres reklamesystem, kan Facebook Inc. og Mon Aventure anses for at være fælles dataansvarlige. Vi henviser i den forbindelse til Facebooks Datapolitik
 
3.2 I forbindelse med levering af varer, som du har købt hos MonAventure.dk, vil oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker blive videregivet til PostNord, GLS, DAO eller en anden transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig. Derudover kan dine oplysninger videregives til samarbejdspartnere, der assisterer med vores forretningsaktiviteter, herunder långivere.
 
3.3 Når du gennemfører betalingstransaktioner på MonAventure.dk, sker dette via Mon Aventure’ PCI-DSS (Payment Card Industry - Data Security Standard) certificerede samarbejdspartner, EPay. Oplysningerne opbevares i et sikkert PCI-DSS certificeret miljø, som lever op til internationale sikkerhedsstandarder. Når du anvender et betalingskort på MonAventure.dk, er det kun Mon Aventure’ PCI-DSS certificerede samarbejdspartner EPay - og ikke Mon Aventure - som får adgang til dine oplysninger.
 
3.4 Optagelser fra TV-overvågning på de øvrige lokationer kan blive videregivet til politiet som led i efterforskning af konkrete sager om lovovertrædelser.
 
3.5 Oplysninger, som Mon Aventure behandler om dig som led i en samarbejdsrelation, vil ikke blive videregivet til tredjeparter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til formålet med relationen, eller det er nødvendigt for, at vi kan varetage en berettiget interesse f.eks. i forbindelse med tvister, hvor oplysningerne kan videregives til myndigheder og retlige instanser.
 
3.6 Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift af systemer og forbedringer af Monaventure.dk, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Disse virksomheder er data behandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle data behandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.
 
3.7 Nogle af disse data behandlere, f.eks. Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc. er etableret uden for EU. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til data behandlere uden for EU sikres ved iagttagelse af gyldige overførselsgarantier.

4. DINE RETTIGHEDER
4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.
4.2 Indsigtsretten
4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
 
4.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@monaventure.dk. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.
 
4.3 Retten til berigtigelse
4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.
 
4.4 Retten til sletning
4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.
 
4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.  
 
4.6 Retten til dataportabilitet
4.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.
 
4.7 Retten til indsigelse
4.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring, da denne behandling foretages på grundlag af dit samtykke og/eller vores legitime interesser, jfr. punkt 2.1, 2.3, 2.4, 2.6 og 2.7. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du desuden slette dine cookies, som nævnt i punkt 5.1 nedenfor.
 
4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke
4.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til fremsendelse af nyhedsbreve. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, skal du kontakte info@monaventure.dk.
 
4.9 Retten til at klage
4.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail til dt@datatilsynet.dk eller på telefon +45 33 19 32 00.
 
5. SLETNING AF PERSONDATA
5.1 Oplysninger indsamlet om din brug af Monaventure.dk i henhold til pkt. 2.1, slettes efter reglerne i Mon Aventure’s Cookiepolitik. De cookies, som Mon Aventure selv udbyder, slettes senest et år efter, at du sidst har besøgt siden, mens tredjepartscookies har varierende udløbsfrister. De enkelte udløbsfrister er oplistet i Mon Aventure’s Cookiepolitik, hvor du også kan læse mere om, hvordan du selv kan slette dine cookies, når du ønsker det. 
 
5.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med dine køb og henvendelser til Mon Aventure i forbindelse hermed, jfr. pkt. 2.2, vil som udgangspunkt blive slettet lidt over 2 år efter dit køb, når retten til at reklamere over varen er udløbet. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, f.eks. hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Oplysning om returnering af varer gemmes i op til 5 år i henhold til fakturakrav og regnskabslovgivningen.
 
5.3 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev jfr. punkt 2.3, slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.
 
5.5 Oplysninger, der stammer fra TV-overvågning jf. punkt 2.5, vil automatisk blive slettet senest 30 dage efter optagelsen fandt sted, medmindre oplysningerne indgår i efterforskning af en konkret sag. Såfremt dine oplysninger indgår i efterforskning af en konkret sag, vil de blive slettet, når sagen er afsluttet og formålet med behandlingen ikke længere er til stede.
 
5.6 Oplysninger, du giver på Mon Aventure’ profiler på Sociale Medier jf. punkt 2.6, vil som udgangspunkt blive liggende på disse profiler som en del af sidens historik. Du kan altid selv slette dine oplysninger på Mon Avneture' profiler på Sociale Medier, når du ønsker det. De oplysninger, Mon Aventure behandler om dig som følge af din deltagelse i konkurrencer, og som i den forbindelse kopieres over i Mon Aventure' egne systemer, slettes efter 3 måneder.
 
5.7 Oplysninger, som der stammer fra en samarbejdsrelation jf. punkt 2.8 opbevares, så længe de har relevans i forhold til den eksisterende eller potentielle samarbejdsrelation og i en efterfølgende periode, så længe det er nødvendigt for Mon Aventure for at kunne dokumentere relationen.
 
6. SIKKERHED
6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
 
6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne. Disse medarbejdere er instrueret i, hvorledes persondata behandles forsvarligt.
 
7. KONTAKTOPLYSNINGER
7.1 Mon Aventure, cvr. nr. 37496952 er dataansvarlig for de persondata, som indsamles af Mon Aventure.
 
7.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:
Mon Aventure
Sølykke 10
6600 Vejen
Tlf. nr.: 29 90 94 46
E-mail: info@monaventure.dk
CVR: 37496952
 
8. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN
8.1 Denne Persondatapolitik opdateres løbende. Den gældende version er den, der til enhver tid kan findes her på Monaventure.dk. 
9. Versioner
9.1 Dette er version 1 af Mon Aventure’ Persondatapolitik opdateret 07. Juni 2021.